Eliberare card european de sanatate
  
 
DOCUMENTE NECESARE
 
    Cerere eliberat cardul european de asigurari sociale de sanatate  
    Dovada calitate de asigurat (adeverinta salariat-cu data angajarii, talon pensie, alt act specific dupa caz)  
    Copie buletin sau carte de identitate. In cazul minorilor sub 14 ani se va depune copie dupa certificatul de nastere  
         
         Cardul va fi eliberat in termen de 7 zile lucratoare de la solicitare  
   
    Dovada calitatii de asigurat se face pentru ultimii 5 ani, in caz contrar nu se va elibera cardul european de sanatate
 
   
    Asiguratii CASAOPSNAJ si CASMTCT vor depune cererile pentru eliberarea cardului european de asigurari sociale de sanatate la casa de asigurari de sanatate din raza de competenta unde isi au domiciliul. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va transmite data cu care aceste cereri vor putea fi primite si operate catre CAS. Pana la acea data asiguratii CASOPSNAJ/CASMTCT vor contracta direct casele la care sunt asigurati.