noul site CAS Arges

ANUNTURI IMPORTANTE:

IN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE IN CONTRACT CU CAS ARGEŞ


In data de 05.09.2014 CNAS a încheiat cu Compania Naţionala Posta Romana acordul-cadru pentru serviciile de distribuire a cardului national de sănătate pentru toate persoanele asigurate cu virsta peste 18 ani.
CAS Argeş va ridica si va preda spre distribuire poştei aceste carduri, incepind cu 24.09.2014. In perioada septembrie - octombrie 2014 toate cardurile vor fi repartizate de către posta romana.
Pina la finele anului toţi furnizorii aflaţi in contract cu CAS Argeş vor trebui sa achiziţioneze cititoare din lista prezentata pe site-ul nostru.
Totodată, furnizorii care funcţionează cu aplicaţii informatice compatibile cu siui vor actualiza aceste aplicaţii in asa fel incit incepind cu anul 2015 sa acorde servicii medicale in baza cardului national de sănătate.
Pentru perioada octombrie - decembrie 2014, furnizorii care sunt pregătiţi, in sensul celor de mai sus, pot utiliza cardul national prezentat de către asigurat, pentru efectuarea serviciilor medicale.


In atentia furnizorilor de servicii medicale

Facturarea serviciilor medicale se va face exclusiv prin factura electonica.
Flux factura electronica, date CAS Arges: cui, cont, adresa


IN ATENTIA SPITALELOR

Precizari privind criteriile medicale in baza cărora asiguraţii pot beneficia de închirierea aparatelor pentru administrare continua de oxigen.


In atentia furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice

In data de 04-08-2014 a fost generat nomenclatoarul pentru furnizorii de servicii medicale. In data de 05-09-2014 a fost generat nomenclatoarul cu medici pentru farmacii. Nomenclatoarele pot fi descarcate din sectiunea download.


In atentia furnizorilor de servicii medicale

Lista cititoarelor de carduri nationale de asigurari de sanatate compatibile cu Sistemul informatic CNAS


IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Precizari privind asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare de zi. Prin adresa CNAS nr.P6806/21.08.2014 va aducem la cunostinza:(click aici)


IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Va reamintim ca incepand cu data de 01.09.2014 vechile formulare pentru biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/de internare in formatul aprobat prin Ordinul ministrului Sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate   nr. 867/541/2011, precum si formularele biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice in formatul aprobat prin Ordinul ministrului Sanatatii si al preşedintelui CNAS nr. 868/542/2011, isi încetează valabilitatea.
Va rugam sa dispuneţi masuri pentru asigurarea stocurilor necesare cu noile formulare tipărite in conformitatea cu Ordinele ministrului Sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 622/363/2014 respectiv 626/364/2014.


IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

In conformitate cu adresa M.S. nr. 36432/08.08.2014. înregistrată la C.N.A.S. cu nr. DG1344/11.09.2014 vă aducem la cunoştinţă solicitarea Ministerului Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru blocarea urgentă a utilizării medicamentelor MABTHERA 100mg si 500mg, concentrat pt. soluţie perf, şi AVASTIN 100mg şi 400mg concentrat pt. sol. perf., având ca Deţinător de Autorizaţie de Punere pe Piaţă - Roche Registration UK în cazul în care aceste medicamente au fost achiziţionate direct din Italia de către clinicile private autorizate din România.


IN ATENŢIA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE, DE INVESTIGAŢII PARACLINICE SI DE SERVICII DE MEDICINA DENTARA

Incepand din data de 4.08.2014 se poate efectua raportarea zilnica.
Daca nu s-a putut raporta de loc, in perioada 1-4.08.2014, atunci se va raporta cumulat toata perioada 1-4.08.2014, daca s-a putut raporta in una din aceste zile, se va raporta doar diferenta de consum neraportata.


IN ATENTIA SPITALELOR

In conformitate cu adresa MS/CNAS nr. 46355/P6161/2014, in vederea validarii cazurilor rezolvate/serviciilor de spitalizare de zi, va rugam sa respectati intru totul Ordinul Presedintelui CNAS nr. 463/2014 aparut in MO nr. 488/01.07.2014.

In atentia prescriptorilor/furnizorilor de medicamente

Precizari privind contraindicatiile la prescrierea urmatoarelor medicamente: Aftamil, Simulect si Vyndaqel

Atenţionare privind identificarea şi manipularea flacoanelor fisurate/sparte de medicament Velcade

Arzerra 100 mg şi 1000 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă (ofatumumab): readucerea în atenţie a riscului de apariţie a reacţiilor grave şi letale asociate perfuziei

Remicade 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă (Lnfliximab). Implementarea informaţiilor actualizate din Rezumatul Caracteristicilor Produsului pentru medicamentul Remicade

Comunicare către profesioniştii din domeniul sănătăţii pentru readucerea în atenţie a condiţiilor privind utilizarea medicamentului Corlentor/Procoralan pentru tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile, în scopul evitării bradicardici potenţial periculoasă,îi paralel cu evaluarea rezultatelor studiilor clinice

Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii privind reamintirea riscului cu potenţial letal după expunerea accidentală la fentanil cu administrare transdermica (plasture transdermic)

Actualizare importantă a informaţiilor de prescriere privind profilul de siguranţi al medicamentului Invirase(saquinavir)

Noi restricţii privind indicaţiile şi recomandări de monitorizare a utilizării medicamentului Osseor/Protelos (ranelat de stronţiu)

Medicamentul Erivedge (vismodogib): Informaţii importante privind rolul etichetelor flaconului ca măsura de precauţie în vederea utilizării în condiţii de siguranţă

Care sunt beneficiile utilizarii contraceptivelor hormonala combinate?

Aparitia de reacţii adverse cutanate severe în asociere cu administrarea de capecitabină (medicamentul Xeloda)

Risc crescut de apariţie a hemoragiei grave la pacienţii cu angină instabilă sau infarct miocardic fără supradenivelarea segmentului ST (NSTEMI-non-ST elevation myocardial infarction), în cazul administrării medicamentului Efient înainte de efectuarea angiografiei coronariană în scop de diagnosticare.

Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii privind importanţa stabilirii statusului genelor RAS de tip sălbatic (exonii 2,3 şi 4 ai genelor KRAS şi NRAS) înaintea începerii tratamentului cu medicamentul Erbitux (cetuximab)

Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii privind medicamentai ARZERRA (ofatumumab): verificarea tuturor pacienţilor în vederea depistării virusului hepatitei B înainte de administrarea tratamentului

Utilizarea de temozolomidă (medicamentul Teraodal) se asociază cu apariţia hepatotoxicităţii severe

Restricţii privind utilizarea HES (medicamente care conţin hidroxietil amidon)

Raportarea apariţiei sindromului hemofagocitic Ia pacienţii trataţi cu fingolimod (Gilcnya)

Comunicare directa către profesioniştii din domeniul sănătăţii privind medicamentul JEVTANA (cabazitaxel): Posibilitatea apariţiei unei erori de medicaţie la prepararea soluţiei perfuzabile de medicament Jevtana

Comunicare directa către profesioniştii din domeniul sănătăţii privind medicamentul MabThera (rituximab): depistarea virusului hepatitei B înainte de administrarea tratamentului

Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii privind confirmarea contrafacerii medicamentului Pegasys (peginterferon alfa-2a) 180 pig/0,5 ml seringă preumplută Număr serie B1299B03, EXP 07 2015

Recomandări ferme cu privire la riscul de apariţie a unor reacţii grave de hipersensibilitate la medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă

Scrisoare de informare către farmacişti referitoare Ia recomandarea companiei Pfizer de inspectare vizuală a sigiliilor flacoanelor înainte de eliberarea medicamentului Sutent către pacienţi

Falsificarea medicamentului SUTENT 50 mg capsule SUTENT (SUNITINIB) - EU/1/06/347/001-008 - DAPP Pfizer Ltd, Marea Britanie

Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii privind restrângerea indicaţiilor pentru medicamentele care conţin agonistilor beta

Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii referitoare Ia recomandarea de restrangerea indicatiilor pentru medicamentele filgrastim/pegfilgrastim si risperidona/paliperidona

Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii referitoare Ia recomandarea de suspendare a autorizaţiilor de punere pe piaţă pentru medicamentele cu administrare orală care conţin ketoconazol, pe întreg teritoriul Uniunii Europene

Restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin dihidroergotoxina

Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii privind asocierea clopidogrelului cu apariţia hemofiliei dobândite

Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii privind restrângerea indicaţiilor pentru medicamentele care conţin nicergolină


IN ATENŢIA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE, DE INVESTIGAŢII PARACLINICE SI DE SERVICII DE MEDICINA DENTARA

Incepand din data de 24.07.2014 se poate efectua raportarea zilnica.
Pentru perioada cat nu s-a putut raporta se va putea face un raport cumulat de la ultima raportare, sau direct 01-23. 07.2014
De exemplu:
1. Daca valoarea cumulata pentru pentru perioada 1-23 a fost 10.000 si nu s-a raportat in nici o zi, in data de 24.07.2014 se va raporta valoarea de 10.000
2. Daca valoarea cumulata pentru pentru perioada 1-23 a fost 10.000 si au mai fost facute raportari in unele zile in valoare de 4.000 cumulat, in data de 24.07.2014 se va raporta valoarea de 6.000 (10.000 - 4.000)
Incepand cu 25.07.2014 se vor raporta doar valorile zilei precedente.
Multumim de intelegere.


In atenţia furnizorilor de servicii medicale in contract cu CAS Argeş


In conformitate cu Hg. Nr. 400/2014, documentele de asigurat se cer numai dacă după interogarea făcuta prin accesarea site-ului CNAS sau CAS Argeş persoana apare ca neasigurata sau nu se regăseşte in baza de date.
In cazul in care apare ca persoana asigurata se listează si arhivează rezultatul interogării.
Interogare site CNAS: http://www.cnas.ro/ - deschidere site - meniu dreapta-verificare asiguraţi;
Interogare site CAS Argeş: http://www.casag.ro/- deschidere site - meniu stingă -informaţii on-line - verificare calitatea de asigurat.


IN ATENTIA FARMACIILOR

Către Farmacia.........................................
Pina cel tirziu pe data de 11.07.2014 ora 12, va rugam sa procedaţi la verificarea înregistrărilor din evidenta cantitativ-valorica pentru stocurile Ia 09.07.2014 si sa ne transmiteţi pentru medicamentul cu codul ...(click pentru continuare)


IN ATENTIA FARMACIILOR

Reguli pentru eliberare fracţionată şi parţial fracţionată a unei reţete


IN ATENŢIA FURNIZORILOR PRESCRIPTORI

Incepand cu 01.07.2014 a intrat in vigoare Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 773/484/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale   prevăzute   în   Lista   cuprinzând   denumirile   comune   internaţionale   corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cumodificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 489/01.07.2014


IN ATENŢIA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE, DE INVESTIGAŢII PARACLINICE SI DE SERVICII DE MEDICINA DENTARA

Avand in vedere faptul ca performanta sistemului informatic dedicat web-site-urilor CNAS-CAS nu permite in acest moment conectarea unui numar foarte mare de furnizori care au obligatia de a raporta zilnic datele stabilite, pentru a nu bloca procesul de raportare si pana la rezolvarea acestei situatii, va aducem la cunostinta urmatoarele:
   -furnizorii care au obligatia de a raporta zilnic datele stabilite, in special farmaciile si paraclinic, vor putea raporta cumulat datele respective, acest lucru fiind permis doar pentru luna iulie a.c.;
   -dupa ce vom asigura perfomanta necesara a sistemului veti fi anuntati asupra datei de la care se poate incepe raportarea cumulata si inceperea raportarilor zilnice. Ex: daca sistemul asigura performanta necesara din 7 iulie 2014, atunci se poate raporta in 8 iulie, cumulat, perioada 1-7 iulie, urmand ca din 9 iulie sa se inceapa raportarile zilnice pentru ziua anterioara (8 iulie);
   -facem mentiunea ca furnizorii desemnati sa raporteze on-line datele stabilite pot raporta cel tarziu pana la sfarsitul lunii curente datele specifice stabilite


In atentia asiguratilor

Incepand cu 01.07.2014 se vor elibera carduri europene de sanatate pentru toti cei ce vor solicita acest lucru. Pentru solicitarile depuse anterior acestei date se vor elibera certificate de inlocuire provizorie a cardului european.


IN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII    MEDICALE, MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE

Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale (Ordin486)


IN ATENŢIA FURNIZORILOR PRESCRIPTORI

In vederea respectării dreptului asiguratului de a ridica fractionat prescripţiile electronice aferente bolilor cronice cu perioada de prescriere mai mare de 30 de zile, va rugam sa va asiguraţi ca aplicaţia informatica compatibila cu SIUI, in care lucraţi, permite vizualizare de către farmacii a semnăturii electronice extinse.
In conformitate cu legislaţia in vigoare, numai PE care au semnătura electronica extinsa, cu perioada de tratament mai mare de 30 de zile, pot fi fractionate la eliberarea medicamentelor.


RAPORTARI FURNIZORI ONLINE

IN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE MEDICINA DENTARA

In vederea respectării obligaţiei de raportare lunara, pe site-ul CAS Argeş, a terminării valorii de contract, va rugam ca pina luni 30.06.2014 ora 12, sa depuneţi la CAS Argeş, compartimentul IT -Declaraţia Angajament pentru utilizarea serviciului de raportare on-line. Incepind cu 01.07.2014 sunteţi obligaţi sa faceţi aceasta transmitere.

IN ATENŢIA FURNIZORILOR DE INVESTIGAŢII PARACLINICE

In vederea respectării obligaţiei de raportare zilnica, pe site-ul CAS Argeş, a contravalorii investigaţiilor efectuate in contract cu casa de asigurări de sănătate, va rugam ca pina luni 30.06.2014 ora 12, sa depuneţi la CAS Argeş, compartimentul IT - Declaraţia Angajament pentru utilizarea serviciului de raportare on-line. Incepind cu 01.07.2013 sunteţi obligaţi sa efectuaţi aceasta transmitere.

IN ATENŢIA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE

In vederea respectării obligaţiei de raportare zilnica, pe site-ul CAS Argeş, a consumului de medicamente, va rugam ca pina luni 30.06.2014 ora 12, sa depuneţi la CAS Argeş, compartimentul verificare farmacii - Declaraţia Angajament pentru utilizarea serviciului de raportare on-line.


CONTRACTARE 2014

Programare negociere contract 2014

PROGRAM INTALNIRI CU FURNIZORII

Documente necesare in vederea contractarii si alte informatii (click aici)


IN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII SPITALICEŞTI


In conformitate cu HG. Nr. 400/2014, Art.89, internarea in unităţile sanitare cu paturi ( spitalizare continua si spitalizare de zi) se face in baza biletului de internare, pacienţii puţind fi programaţi, in funcţie de.....(click aici pentru detalii)


In atentia prescriptorilor/furnizorilor de medicamente

Vă informăm ca, incepand cu data de 06.06.2014 intra in vigoare Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 656/359/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate ur. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fara contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu modificările şi completările ulterioare.
Formularele de prescripţie medicala on-line si off-line prescrise anterior intrării in vigoare a ordinului mai sus menţionat pot fi eliberate de farmacii in termenul de valabilitate al acestora, cu respectarea prevederilor actului normativ mai sus menţionat si a prevederilor din anexa nr 36 la Ordinul MS/CNAS nr 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015.

Pentru utilizatorii SIPE pot semnala problemele de functionare ale aplicatiei SIPE:

Numar telefon: 0372 129 853
Adresa e-mail: sipe@euroanswer.ro


IN ATENŢIA FURNIZORILOR PRESCRIPTORI DE BILETE DE TRIMITERE


In conformitate cu Ord. nr.622/363 si 626/364 apărute in MO nr. 402 din 30 mai 2014, incepind cu 01.06.2014, formatele de bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice respectiv biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet de internare se modifica.
Incepind cu aceasta data, pina la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai tirziu de 31.08.2014 inclusiv, se vor utiliza ambele tipuri de bilete de trimitere.
Respectind legislaţia in vigoare, valabila de la 01.06.2014, la emiterea biletului de trimitere ( formularul vechi) se inmineaza asiguratului doar formularul 1 ( alb ), formularul 2 ( roz ) si 3(verde) ramine la prescriptor.
Formularul 1( alb ) este păstrat de către furnizorul care a efectuat serviciul medical, prezentindu-1 casei de asigurări de sănătate cu care este in contract doar la solicitarea acesteia.


In atentia asiguratilor

În conformitate cu Ordinul nr. 619/360/2014 , în ceea ce priveşte dispozitivele medicale au apărut următoarele modificări : (click aici pentru detalii)


In atentia furnizorilor de servicii medicale spitalicesti

In vederea stabilirii numarului de paturi contractabile pentru anul 2014, furnizorii de servicii medicale spitalicesti care depun cerere de incheiere contract cu CAS Arges pentru anul 2014, vor depune pana pe data de 05.06.2014 ora 12,00 urmatoarele date referitoare la anul 2013:

 • Medici / sectie / compartiment;
 • structura organizatorica aprobata;
 • indice de utilizare a paturilor / sectie / compartiment;
 • numar zile spitalizare realizat, total si pe sectii;
 • durata de spitalizare conf. normelor si realizata / sectii / compartiment;
 • numar de cazuri externate / sectie / compartiment;
 • numar de cazuri sau servicii spitalizare de zi realizate total si pe sectii;
 • % cazuri operate / total cazuri spitalizare continua / sectie / compartimente chirurgicale
 • mortalitatea inregistrata la numarul total de externari

In atentia prescriptorilor/furnizorilor de medicamente

Formular prescripţie medicala electronica


Prin prezenta va aducem la cunoştinţa ca, prescrierea si eliberarea medicamentelor cu si fara contribuţie personala in tratamentul ambulatoriu se face utilizand formularul in vigoare de prescripţie medicala electronica on-line si off - line prevăzut in Anexa nr 1 la Ordinul ministrului sănătăţii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contribuţie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescripţie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contribuţie personala in tratamentul ambulatoriu cu modificările si completările ulterioare.


IN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII    MEDICALE, MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE

Precizari privind contractarea şi decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale contractate In luna iunie 2014.


IN ATENŢIA ASIGURAŢILOR


In conformitate cu HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, incepind cu 01.06.2014, din pachetul de servicii medicale de baza ( oferite si decontate persoanelor asigurate ), fac parte servicii de sănătate conexe actului medical, furnizate de către următoarele profesii: psihologi in specialitate psihologie clinica, consiliere psihologica, psihoterapie si psihopedagogie speciala - logopezi, kinetoterapeuti.
Aceste servicii, fac obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate, in ambulatoriul de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice:

 • neurologie si neurologie pediatrica;
 • psihiatrie si psihiatrie pediatrica;
 • reumatologie;
 • ortopedie si traumatologie si ortopedie si traumatologie pediatrica;
 • oncologie medicala;
 • diabet,nutritie si boli metabolice;
 • hematologie;
 • nefrologie.

IN ATENTIA ASIGURATILOR

In conformitate cu HG nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale pentru anii 2014-2015, incepand cu 01.06.2014, urmatoarele tipuri de servicii nu sunt decontate de catre casele de asigurari de sanatate judetene, contravaloarea lor fiind suportate de catre persoanele asigurate: (click aici)


IN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII    MEDICALE, MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE


In vederea incheierii contractelor cu furnizorii sus-amintiti, va aducem la cunoştinţa următoarele:


In atentia furnizorilor de medicamente

Prescrierea DCI-ului Teriparatidum se face in regim ambulatoriu, cu respectarea protocolului terapeutic (M003M) prevatut in anexa nr. 120 la Ord. MS/CNAS nr. 1301/500/2008 cu modificarile si completarile ulterioare si a criteriilor de eligibitate prevatute in Ord. CNAS nr. 190/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.
In acest sens, furnizorii de medicamente care doresc sa incheie contracte pentru derularea programului P7, vor depune o cerere(click aici) la secretariatul CAS Arges in zilele de 29-30.10.2013


IN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE


Prin prezenta va aducem la cunoştinţa faptul ca in derularea contractelor incheiate cu CAS Argeş sunteţi obligat sa respectaţi clauzele contractuale, astfel:
-    investigaţii paraclinice - verificare ca biletul de trimitere sa fie completat corect si complet de către prescriptor, precum si completarea corecta si completa de către dumneavoastră ca furnizor de servicii paraclinice; Orice bilet de trimitere care nu va îndeplini termenii legali, va fi refuzat la decontare.
-    ambulatoriu de specialitate - modificarea programului de activitate al cabinetelor se face doar motivat, in urma negocierii si acordului bilateral, printr-o notificarea scrisa depusa la CAS Argeş cu 15 zile inaintea datei de la care se doreşte modificarea; programul de activitate al cabinetelor este cel depus la contractare, nerespectarea acestuia puţind duce la invalidarea serviciilor medicale efectuate si raportate.


In atentia medicilor prescriptori de dispozitive medicale

In baza ordinului MS/CNAS nr. 1083/608/2013 de modificare a ordinului MS/CNAS nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, incepand cu 25.10.2013, se va utiliza noul model de prescriptie medicala - recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, model pe care il puteti vizualiza in sectiunea "Furnizori servicii medicale/ Furnizori dispozitive medicale".
Toate recomandarile , model vechi, prescrise anterior acestei date sunt valabile daca nu depasesc termenul de 30 de zile intre data prescrierii si cea a depunerii.


In atentia tuturor furnizorilor de servicii medico-farmaceutice

Incepand cu 01-10-2013 va intra in vigoare o noua lista de medicamente.

Graficul platilor ce urmeaza a se efectua la medicamente cu si fara contributie personala si materiale sanitare

Anunt privind cesiunile (27.09.2013)


 Avind in vedere perioada de începere a anului şcolar, in conformitate cu legislaţia în vigoare din sistemul de asigurări sociale de sănătate, următoarele acte medicale sunt eliberate de către medicii de familie, fara plata din partea asiguratului:

 • certificat de concediu medical;
 • bilete de trimitere;
 • prescripţii medicale;
 • certificat constatator de deces;
 • scutiri medicale pentru copii in caz de îmbolnăviri;
 • acte medicale necesare copiilor aflaţi  in plasament din  cadrul sistemului de asistenta sociala si protecţia copilului;
 • documente    eliberate    pentru    copii,    solicitate    la    intrarea    in colectivitate.             

In atentia furnizorilor

CONTRACTARE - SEPTEMBRIE 2013


In atentia asiguratilor

Va aducem la cunostinta ca, incepand cu data de 26 august 2013 s-a reluat tiparirea cardurilor europene de asigurari sociale de sanatate.
Pentru cererile depuse pana la data de 23 august 2013 se emit doar certificate provizorii de inlocuire a Cardului European de Asigurari Sociale de Sanatate.


In atentia spitalelor

Avand in vedere respectarea tuturor conditiilor si a obligatiilor din cadrul contractului incheiat cu CAS Arges, la externarea din spital, medicii curanti sunt obligati sa prescrie medicamente, unele materiale sanitare, recomandare dispozitive medicale, recomandare ingrijiri la domiciliu, bilet de trimitere catre unitati sanitare de recuperare, concedii medicale, daca examenul medical impune acest lucru. Nerespectarea acestor obligatii duce la sanctionare prin dimunuare cu 1%, 3%, 9% a valorii de contract pentru luna in care s-au inregistrat aceste situatii.


In atentia medicilor prescriptori si a farmaciilor

Pe formularele cu regim special, pe care se prescriu medicamente ce contin substante psihotrope sau stupefiante (TAB II / TAB III) nu pot fi prescrise alte medicamente.
Toate celelalte medicamente din sublistele A,B,C se prescriu prin prescriptia electronica.
Pe acelasi formular cu regim special nu poate fi prescris un medicament care necesita celalalt tip de formular cu regim special.


 NOUTATI LEGISLATIVE

Ordin Nr. 268/23.05.2013 privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

ORDIN 691/261 MS-CNAS pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigate paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigate paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

ORDIN Nr. 225/29.04.2013 - actualizat în data de 10.05.2013 Postat Vineri, 10 Mai 2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

ORDIN MS-CNAS Nr. 587/229/30.04.2013  pentru modificarea ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423 / 191/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014


In atentia asiguratilor si furnizorilor de servicii medicale de medicina dentara

Ministerul Sanatatii impreuna cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania au purtat discutii care se vor concretiza in implementarea unui program de preventie in sanatatea orala. Ca urmare Ministerul Sanatatii evalueaza care sunt cele mai eficiente si eficace servicii de asistenta stomatologica care, la rectificarea bugetara, sa poata fi finantate din FNUASS.


CONTRACTARE 2013

In perioada 5-30/04/2013 va avea loc procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale la nivelul CAS Arges pentru anul 2013. In aceasta perioada se incheie contracte cu furnizorii autorizati si evaluati conform legislatiei in vigoare. Contractarea se va desfasura dupa urmatorul calendar.

 1. Depunerea documentelor in vederea contractarii 5-16/04/2013 , ora 16,00.
 2. Verificarea cererilor si anuntarea prin afisare la avizier si pe site-ul institutiei a furnizorilor acceptati pentru contractare 17/04/2013 ora 16,00.
 3. Depunerea contestatiilor 18/04/2013, afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe site si la avizierul institutiei in data de 19/04/2013, ora 16,00.
 4. Negocierea clauzelor suplimentare si incheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale 22-30/04/2013.

Lista cu documentele necesare pentru incheierea Contractelor pentru anul 2013, pe domenii de asistenta medicala precum si formularele tipizate pot fi obtinute de pe website-ul institutiei: www.casag.ro sau de la serviciile de specialitate.
Dosarele complete se vor depune la sediul CAS Arges din Pitesti, Bd. I.C.Bratianu, nr. 62, etaj 1.


In atentia furnizorilor de servicii de medicina dentara in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatea de medicina dentara

Avand în vedere faptul ca prin adresa CNAS nr.DB2856/29.03.2013 de repartizare a bugetului FNUASS petru primele patru luni ale anului 2013, nu s-au alocat fonduri aferente lunii aprilie 2013 pentru „Asistenta medicala stomatologica – activitate curenta”, va comunicam imposibilitatea de a încheia acte aditionale pentru luna aprilie 2013 la acest tip de asistenta.
Totodata, procesul de contractare pentru aceast tip de asistenta pentru anul 2013, se suspenda pana la primirea unor precizari suplimentare din partea CNAS


In atentia medicilor prescriptori

In corformitate cu HGR nr. 117/27.03.2013, pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, Art. 33, pct. (2) si Art. 50:

-Medicii de familie au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, pentru serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate, în aceste situaţii, medicii de familie pot elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

-Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice, specialitatea clinică reabilitare medicală şi medicină dentară, au dreptul sa încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate, in aceste situatii furnizorii de servicii medicale nu pot elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu exceptia situatiilor in care serviciile au fost acordate persoanelor beneficiare ale programelor de sanatate curative, numai pentru afectiunile ce fac obiectul programelor de sanatate.


Lista de medicamente de care beneficiaza asiguratii conform Ordinului Presedintelui CNAS 898/28.12.2012, se mentine si pentru luna aprilie 2013

Lista de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de 01.01.2013, conform Ordinului Presedintelui CNAS 898/28.12.2012 se mentine si pentru luna aprilie 2013.

Orice modificare a acestei liste se face prin Ordin al Presedintelui si se afiseaza conform prevederilor legale pe site ul CNAS.


Catre toti furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale

Avand in vedere adresa Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. DB2841/28.03.2013 si prevederile actelor normative in vigoare, (HG 117/2013) facem urmatoarele precizari:

 • Contractele incheiate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anii 2011- 2012 se prelungesc prin acte aditionale pana la 30 aprilie 2013, in vederea asigurarii continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale cu CAS (documente. conditii de eligibilitate, etc)
 • Contractarea si decontarea serviciilor medicale, medicamentelor  si dispozitivelor medicale contractate in luna aprilie prin acte aditionale la contractele incheiate in anii 2011-2012 se va face din sumele prevazute in bugetul FNUASS pentru anul 2013.
 • Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii acestora (HG117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru pentru anii 2013-2014 si Normele metodologice de aplicare a acestuia).

Mentionam ca in luna aprilie se va desfasura procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala pentru anul 2013.